Cenu ARCH získali naši kolegovia

Gratulujeme našim kolegom z Katedry architektonickej tvorby Vítovi Haladovi a Benjamínovi Brádňanskému, ktorí získali Cenu Arch za výnimočnú architektúru. Boli ocenení za ich realizáciu s názvom Dom 10 plošín, ktorý sa nachádza v Jarovciach pri Bratislave, Rozhodla o tom medzinárodná porota v spolupráci s redakčnou radou časopisu ARCH.

Cena ARCH je cenou časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre. Ustanovil ju v roku 1998 zakladateľ časopisu ARCH architekt Martin Mašek v spolupráci so šéfredaktorkou a členmi redakčnej rady s úmyslom vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény. Cena sa udeľuje každoročne architektonickému dielu, ktoré medzinárodná porota (v ktorej sa striedajú renomovaní kritici architektúry z Rakúska, Česka, Slovinska, Maďarska a Slovenska) uzná za najvýraznejší architektonický čin reflektovaný v uplynulom období na stránkach časopisu ARCH.

Viac informácií

Foto: Leontína Berková