Cena CE ZA AR 2019

Aj tento rok sa odovzdávali Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR v niekoľkých kategóriách. Srdečne gratulujeme nášmu kolegovi Jakubovi Kopcovi (Katedra architektonickej tvorby), ktorý spolu s Klárou Zahradníčkovou a Tomášom Džadoňom získali prvé miesto v kategórii Exteriér za ich projekt Nový park v Leopoldove.

NOVÝ PARK

Leopoldov
Rok realizácie: 2019
Názov ateliéru: n-1
Autori: Jakub Kopec, Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň
Foto: Ján Kekeli

cezar2019_01
cezar2019_02
cezar2019_03
cezar2019_04

"Revitalizace někdejšího záhumenního hřbitova na park s herním vybavením pro děti transformuje pozapomenutou průchozí zahradu na místo aktivního odpočinku všech generací. Návrh vychází ze tří základních principů - aktivace rozhraní parku, umožnění svobodnějšího pohybu na jeho vnitřní ploše a doplnění stávajících objektů o nové prvky. Projekt vznikl ve spolupráci architekta, krajinářské architektky a výtvarníka na základě architektonické soutěže."

Video o víťaznom projekte: https://www.cezaar.tv/diela/novy-park/?fbclid=IwAR397fulvujomOr3-aYpRP0AtuhRchAnoWxrXLzxC8PEiucH_NPEgPd2dew 

Slovenská komora architektov vyhlásila 18. ročník prestížneho ocenenia Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2019. Poslaním Ceny je zvýšiť informovanosť verejnosti o práci architekta v spoločnosti, o význame tejto profesie a o jej vplyve na tvorbu prostredia. Cieľom Ceny je tiež prezentácia a podpora architektonickej tvorby členov Slovenskej komory architektov prostredníctvom prezentácie prihlásených a ocenených diel.

Úlohou ocenenia CE ZA AR je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry, ako základného princípu zvyšovania kvality prostredia vytváraného výstavbou. Práve z toho dôvodu Slovenská komora architektov každoročne prezentuje nominované diela, ako najlepšie architektonické diela s osobitným významom v jednotlivých kategóriách, ktoré si pre svoju originalitu a výnimočnosť zaslúžia osobitnú pozornosť.

https://www.cezaar.tv/nominacie/