CE ZA AR 2021 – nominácie

Sme veľmi radi, že medzi tohtoročnými nominovanými na Cenu za architektúru 2021 (v kategórii Exteriér) je aj medzikatedrový projekt Jantárová cesta. Na intervenciách do verejného priestoru Petržalky sa spolupodieľali pedagógovia a pedagogičky, študenti a študentky katedier architektúry, maliarstva, sochárstva a intermédií. Taktiež sa medzi nominovanými umiestnil aj projekt našich absolventov z Katedry architektonickej tvorby Martina Vargu a Martina Kvitkovského.

NEFORMÁLNE MO(NU)MENTY

Bratislava-Petržalka
Rok realizácie: 2020
Ateliér: Kolektív VŠVU
Foto: Šimon Parec

Idea intervencií vznikla v rámci medziodborového projektu Jantárová cesta. V paralele k prastarej obchodnej ceste spájajúcej severnú a južnú Európu obnovujeme spoluprácu na rôznych úrovniach: medzi pedagógmi a študentami architektúry, sochárstva, maliarstva či intermédií, medzi vysokou školou, mestskou samosprávou a miestnymi organizáciami, medzi odbornou a laickou verejnosťou. Výsledkom sú tri kolektívne diela pozdĺž Chorvátskeho ramena. Na jednej strane reagujú na dané situácie v parku v súvislosti s plánovanou električkovou traťou, kým na druhej strane formujú metódy, ktoré každému projektu dovoľujú pracovať s rovnakými pravidlami, avšak s potenciálom iného výsledku na inom mieste.

Jantárová cesta
Jantárová cesta, 2020.
Autor média: Šimon Parec.
Jantárová cesta
Jantárová cesta, 2020.
Autor média: Šimon Parec.
Jantárová cesta
Jantárová cesta, 2020.
Autor média: Šimon Parec.

Viac informácií nájdete na cezaar.tv


HRAD UHROVEC - HOSPODÁRSKA BUDOVA

Uhrovec

Rok realizácie: 2020

Ateliér: ô

Architekti: Martin Varga, Martin Kvitkovský, Pavol Paulíny

Foto: Peter Čintalan

Hrad Uhrovec ležiaci vysoko v Strážovských vrchoch a ukrytý mimo všetkých obchodných ciest, je dodnes najzachovalejšou hradnou ruinou na Slovensku. Komplexná obnova neskororenesančnej Hospodárskej budovy na dolnom nádvorí hradu je míľnikom pri jeho ďalšej obnove a zároveň nastavuje nové kritériá pamiatkovej obnovy v našom regióne. Trojpodlažný objekt so zmiešanou funkciou slúži ako výstavný priestor so spoločenskou miestnosťou a ubytovacími kapacitami pre návštevníkov, ako aj ľudí podieľajúcich sa na ďalšej systematickej obnove. Tradičné stavebné materiály, klasické remeselné postupy a množstvo detailov, ktoré sa zdali byť stratené, opäť vnášajú život opustenému komplexu.