Aplikovaná fyzika

Ján Bartl

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2005

ISBN: 80-88675-98-7

Skriptá pre poslucháčov VŠVU so zameraním na reštaurovanie umeleckých a historických pamiatok poskytujú študentom teoretické základy metód prieskumu umeleckých diel a prehlbujú ich všeobecné vzdelanie z tých oblastí fyziky, ktoré s reštaurátorstvom bezprostredne súvisia.

Obálka publikácie Aplikovaná fyzika