ANALÓG vs. DIGITÁL

Volkswagen x AFAD Transport dizajn ateliér projekt

Hľadáme budúce koncepcie mobility so zameraním na skúsenosť používateľa a estetiky z hľadiska analóg versus digitál.

Nové koncepty mobility, udržateľné materiály, interakcia by mali odrážať človeka v digitálnej budúcnosti.

Hodnoty značky Volkswagen by mali byť analyzované a pretavené do konceptu.

Časová os projektu: 17. 3. 2022 – 12. 12. 2022