Akademická štvrťhodinka – celoslovenský prieskum študentskej spokojnosti

Cieľom dotazníka je zmapovať pohľady vysokoškolákov na I. a II. stupni štúdia/v spojenom štúdiu na výučbu a podmienky na ich škole. Vďaka dotazníku získame spätnú väzbu od vás, ako zlepšiť výučbu a podmienky štúdia na našej škole. Dotazník zároveň môže poukázať na systémové nedostatky, ktorých nápravu budeme môcť spolu s SAAVŠ požadovať u štátnych inštitúcií.

  • Podnety od študentov budú jedným z podkladov pri posudzovaní kvality vzdelávania na VŠ v rámci akreditácie. Akreditačná agentúra bude sledovať, ako vysoká škola pracuje so spätnou väzbou od študentov. 
  • Výsledky prieskumu bude akreditačná agentúra verejne komunikovať v júni. Dozviete sa, ako dopadla naša aj ostatné školy.
  • Všetky odpovede sú dôverné a anonymizované. Nemusíte sa báť postihu za kritický názor. 
  • Okrem dobrého pocitu všetci študenti získajú odmenu a vyžrebovaní šťastlivci aj ďalšie zaujímavé vecné ceny. 
  • Vyplnenie dotazníka zaberie maximálne štvrť hodiny. Preto sme ho nazvali Akademická štvrťhodinka.

Čím viac vyplnených dotazníkov, tým budú mať jeho výstupy väčšiu dôveryhodnosť a silu. Preto neváhajte povzbudiť aj vašich kolegov - študentov a študentky - na vyplnenie dotazníka. Každý by si mal nájsť svoj unikátny odkaz vo svojej schránke - odkaz na dotazník nie je možné použiť na viacnásobné vyplnenie. 


Čas na vyplnenie dotazníka je do 30. mája. 

Viac info nájdete na prieskum.saavs.sk.

Vopred vďaka za vašu účasť!