Aj VŠVU pomáha!

V rámci iniciatívy Pomôž nemocnici naši pedagógovia z Katedry vizuálnej komunikácie Juraj Blaško a Michaj Tornay na školských 3-D tlačiarňach vyrobili už 192 ochranných štítov pre zdravotníkov a zdravotníčky, ktorí bojujú nielen s ochorením Covid-19, ale aj s akútnym nedostatkom pomôcok, ktoré by ich mali chrániť pri práci.

Podporiť iniciatívu môžete aj vy: https://pomoznemocnici.sk

Ochranné masky