Workshop s výtvarníčkou Zorkou Lednárovou k (bez) bariérovosti mesta

Ponúkame študentom a študentkám všetkých odborov VŠVU možnosť absolvovať workshop v termíne 12.- 13. apríla 2023 s výtvarníčkou Zorkou Lednárovou s názvom Cesta Mesta, ktorá sa zaoberá sociálne angažovaným umením vo verejnom priestore s dôrazom na problém (bez)bariérovosti mesta. Projekt ako celok nesie predovšetkým myšlienky inklúzie a scitlivovania voči inakosti.

 

Výsledky workshopu budú predstavené na autorkinej samostatnej výstave v školskej Galérii MEDIUM v júni 2023.

 


Študenti a študentky sa budú zapájať do nasledujúcich aktivít:

  • guerrilla art happeningy vo forme angažovaných samolepiek pre označenie miest, ktoré nie sú dostupné pre ľudí na vozíku a s obmedzenou mobilitou a pod.
  • subtílnych sochárskych intervencií vo verejnom priestore (schodíky) a ich fotografickej dokumentácie,
  • vizualizácie bezbariérových riešení na vybranom objekte
  • príp. grafického riešenia sprievodnej výstavy umelkyne v Galérii MEDIUM.

 


 

Študenti a študentky budú za účasť na workshope ohodnotení 2ECTS kreditmi.

 

Prihlásiť sa na workshop môžete prostredníctvom e-mailovej správy o Vašom záujme u Danice Pištekovej z Katedry architektonickej tvorby VŠVU na pistekova@vsvu.sk.