Nové rozhrania// Václav Janoščík: Trauma a ontológia: Survival v počítačových hrách a vo filozofii

Srdečne Vás pozývame na prednášku pedagóga, teoretika a kurátora Václava Janoščíka, ktorá sa uskutoční v Galérii MEDIUM.

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava


V obľúbenej počítačovej hre s príznačným názvom the Raft (Plť) musí hráč/ka neustále zbierať predmety a materiály z oceánu a opravovať nimi dočasné plavidlo nevídaných rozmerov. Ako v ďalších podobných hrách sa boj o prežitie mení na prirodzenú a zábavnú aktivitu. V beznádejnej izolácii je hráč/ka zaplavený/á tovarom, rovnako ako v konzumnom kapitalizme. Môžeme to vnímať nielen ako symptóm súčasnej atmosféry dystopického realizmu a prenikania survival žánru do mainstreamu, ale aj ako produktívnu radu alebo alegóriu pre filozofiu. Zdanlivo neľudský a neobývaný oceán je plný vecí a potenciálu. Potenciálu, ktorý by mal, samozrejme, presiahnuť jednoduchú akumuláciu v the Raft. Pretože survival sa objavuje nielen v popkultúre a pri hraní počítačových hier, ale vo vysokej miere aj v súčasnej filozofii. Dokonca môžeme kategorizovať poetický survivalizmus nových materialistiek (Donna Haraway, Rosi Braidotti), explicitne tragické pozície filozofov technológie (Bernard Stiegler, Yuk Hui), (kozmický) pesimizmus ďalších špekulatívných mysliteľov (Quentin Meillassoux, Ray Brassier, Eugene Thacker) alebo popový katastrofizmus niektorých zástancov ooo (Timothy Morton). V hraní, rovnako ako v súčasnom myslení, je požiadavka adresovať dystopické obrysy našej súčasnosti dopytom po ontológii. Radšej ako kritizovať tieto hry a teórie, ich môžeme rámcovať v danej ekonomike a v nárokoch ontológie.

 


Václav Janoščík je pedagóg, teoretik a kurátor, v súčasnosti pôsobí na AVU v Prahe. Editoval niekoľko publikácií o problémoch súčasného myslenia od nového materializmu, špekulatívneho realizmu, akceleracionizmu, štúdií budúcnosti a teórií médií.

 


Prednáška je súčasťou série Nové rozhrania, ktoré dramaturgicky zastrešuje vedúca Galérie MEDIUM Miroslava Urbanová. Nové rozhrania sú sériou medziodborových prednášok vedených odborníkmi a odborníčkami z rôznych oblastí – literatúry, psychológie, sociálnych vied, estetiky a teórie hier a umenia. Venujú sa témam, ktoré rezonujú v tvorbe najmladších umelcov a umelkýň pracujúcich v postmediálnom prostredí. Cyklus sa sústredí predovšetkým na témy dotýkajúce sa našich podmienok poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní unikajúceho tu a teraz. Tieto témy sa objavujú v umení s čoraz väčšou naliehavosťou, jednak v pretlaku performatívnych diel či diel tematizujúcich tieto nové rozhrania. Prednášky zároveň zrkadlia témy, ktoré sa objavujú v dramaturgii výstavného plánu galérie MEDIUM a jej čitateľského klubu pre študentov a študentky What´s the Point?

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.