Nové rozhrania/Nikoleta Kuglerová: Brave new world a jeho toxické rozhrania

Srdečne Vás pozývame do Galérie MEDIUM na štvrtú prednášku zo série Nové rozhrania s názvom „Brave new world a jeho toxické rozhrania“ psychologičky Nikolety Kuglerovej.

Negatívne emócie, úzkosť, depresia. Nič z tohto prežívať v dnešnom náročnom svete nie je želané. Buďme bohyňami, nielen v online svete. Konzumujme pozitívne afirmácie, aplikácie nám ich vypľujú na počkanie. Na každom internetovom a technologickom kroku na nás vyskakujú. Keep smiling, a aj keď nie, aplikuj rýchlo dopamínovú náplasť. TikTok, Instagram a kolektívne vedomie toxickej pozitivity na jeden lajk či srdiečko. V prekrásnom novom svete nájdete na všetko nepríjemné rýchle riešenie a pilulku. Lebo nikto nechce byť nešťastný, nešťastie nepredáva konzum. O fenoméne toxickej pozitivity a ako z jej kruhu von porozpráva v rámci série Nové rozhrania Nikoleta Kuglerová.

Nikoleta Kuglerová je sociálna a pracovná psychologička a výskumníčka, ktorá sa venuje queer a feministickým témam, minoritám, vzťahovosti, sexualite, identite, a v rámci dizertačej práci aj súcitu a sebasúcitu. Pôsobí na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, v Amnesty International a je súčasťou Kolektívu neon.

Prednáška je súčasťou série Nové rozhrania, ktoré dramaturgicky zastrešuje vedúca Galérie MEDIUM Miroslava Urbanová. Nové rozhrania sú sériou medziodborových prednášok vedených odborníkmi a odborníčkami z rôznych oblastí – literatúry, psychológie, sociálnych vied, estetiky a teórie hier a umenia. Venujú sa témam, ktoré rezonujú v tvorbe najmladších umelcov a umelkýň pracujúcich v postmediálnom prostredí. Cyklus sa sústredí predovšetkým na témy dotýkajúce sa našich podmienok poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní unikajúceho tu a teraz. Tieto témy sa objavujú v umení s čoraz väčšou naliehavosťou, jednak v pretlaku performatívnych diel či diel tematizujúcich tieto nové rozhrania. Prednášky zároveň zrkadlia témy, ktoré sa objavujú v dramaturgii výstavného plánu galérie MEDIUM a jej čitateľského klubu pre študentov a študentky What´s the Point?

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.