Nové rozhrania 02 - prednášky dostupné na YouTube Galérie Medium

Veľmi sa tešíme, že sa nám tento rok podarilo zrealizovať v Galérii Medium už v poradí druhú sériu medziodborových prednášok Nové rozhrania 02.

Všetky prednášky si momentálne môžete pozrieť na našom YouTube.

 

Ďakujeme všetkým prednášajúcim za ich podnetné prednášky a všetkým, ktorí sa spolupodieľali na realizácii našej medziodborovej prednáškovej série. O jednotlivé vizuály k prednáškam sa postarala Barbara Kowalczuková. Natáčanie a postprodukcia videí prebehli v réžii Petra Važana.

 


Zoznam prednášok:

 


 


 


 


 


 


 


 


 


Medziodborová prednášková séria Nové rozhrania 02

v dramaturgii vedúcej Galérie MEDIUM Miroslavy Urbanovej sa sústredí na témy dotýkajúce sa našich podmienok poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní unikajúceho tu a teraz. Zameriava sa predovšetkým na skúmanie a reflexiu rôznych druhov priestorov, ich významov, premien, kohabitácie v rámci priestorov: verejný priestor, digitálne priestory, topoi, priestory, ktoré ostávajú zdanlivo nedotknuté ľuďmi, či sú totálne a nenávratne transformované. Cieľom prednášok je zrozumiteľne priblížiť aspekty našej žitej online súčasnosti v okruhoch, ktoré reflektujú posthumanistický diskurz, premeny vnímania času a temporality, nové umelecké rozhrania ako game art. Prednášky zároveň zrkadlia témy, ktoré sa objavujú v dramaturgii výstavného plánu galérie (a čitateľského klubu pre študentov*ky VŠVU What´s the Point?), ktorý v sebe nesie líniu istého napätia medzi subjektom reagujúcim na nové rozhrania technologického pokroku, jeho účinky na naše vnímanie žitej a virtuálnej reality a únikom k telesnosti prežívania.

 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia

Mediálnym partnerom Galérie Medium je portál Artalk.cz.