Nové rozhrania 02 / Jana Horáková: Umění nových médií jako gestické umění

Srdečne Vás pozývame na prvú prednášku Umění nových médií jako gestické umění z medziodborovej série Nové rozhrania 02, ktorá sa uskutoční v utorok 21. februára 2023 o 18. hodine v Galérii MEDIUM!

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava


Prednáška Jany Horákovej predstaví Všeobecnú teóriu gest (Flusser) ako produktívny teoretický rámec pre analýzu umenia nových médií, ktoré je definované ako rôzne partitúry a nahrávky efemérnych, interaktívnych udalostí zapájajúcich ľudských aj neľudských hráčov*čky (Latour). Jana Horáková navrhuje obrátiť pozornosť v debate o umení nových médií z opisu technických parametrov médií na performatívne kvality interaktívneho umenia a na hľadanie „pohybov“ a „gest“ v globálnej sieti človek-stroj. Flusserove kategórie skúmania interaktivity z dualistickej perspektívy kontroly vs. slobody budú skombinované s Bachelardovou estetikou elementov, špecificky s poetikou vody a vzduchu, ktoré nám dovoľujú rozmýšľať o interaktivite cez kategóriu „intenzity“ (Deleuze). Cieľom prednášky je ukázať ako performatívny koncept interaktívneho umenia neprispieva iba k cibreniu teoretického diskurzu, ktorý ho obklopuje, ale vedie aj k hľadaniu udržateľnejších stratégií pre zachovanie digitálneho umenia ako súčasti kultúrneho dedičstva 20. a 21. storočia.

 


Jana Horáková pôsobí ako docentka na Ústave hudobnej vedy na Masarykovej univerzite a venuje sa vo svojej rozsiahlej výskumnej činnosti novým médiám. Absolvovala stáže na MIT, Ars Electronica Center či Universität der Künste Berlin.

 


Medziodborová prednášková séria Nové rozhrania 02 v dramaturgii vedúcej Galérie MEDIUM Miroslavy Urbanovej sa sústredí na témy dotýkajúce sa našich podmienok poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní unikajúceho tu a teraz. Zameriava sa predovšetkým na skúmanie a reflexiu rôznych druhov priestorov, ich významov, premien, kohabitácie v rámci priestorov: verejný priestor, digitálne priestory, topoi, priestory, ktoré ostávajú zdanlivo nedotknuté ľuďmi, či sú totálne a nenávratne transformované. Cieľom prednášok je zrozumiteľne priblížiť aspekty našej žitej online súčasnosti v okruhoch, ktoré reflektujú posthumanistický diskurz, premeny vnímania času a temporality, nové umelecké rozhrania ako game art. Prednášky zároveň zrkadlia témy, ktoré sa objavujú v dramaturgii výstavného plánu galérie (a čitateľského klubu pre študentov*ky VŠVU What´s the Point?), ktorý v sebe nesie líniu istého napätia medzi subjektom reagujúcim na nové rozhrania technologického pokroku, jeho účinky na naše vnímanie žitej a virtuálnej reality a únikom k telesnosti prežívania.

 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia