Mindaugas Gapševičius: Nové rozhrania 02/ Machines and non-machines: Interfaces to Experience the Other

Srdečne Vás pozývame na siedmu prednášku zo série Nové rozhrania 02 umelca a výskumníka pôsobiaceho v Berlíne Mindaugasa Gapševičiusa. Prednáška sa uskutoční v anglickom jazyku.

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava


Ľudia vynašli počítacie stroje, aby ich používali ako nástroje. Tieto nástroje sa však vyvinuli do takej miery, že to, čo sa ešte nedávno považovalo za nepredstaviteľné, napríklad výpočtovo generované texty alebo stroje vytvárajúce nové stroje, je dnes bežné. Na druhej strane sa stále zaoberáme „nestrojmi“ – aktérmi alebo nástrojmi, ktoré ešte nie sú zakomponované do siete strojov, ako napríklad tvor voľne sa vyvíjajúci v prírode, alebo človek nepripojený k digitálnym sieťam. Môžeme medzi nimi vidieť určité odpojenie alebo bariéru.

V tejto prednáške priblížim stroje a nestroje ako rozhrania medzi aktérmi v prostredí. Navrhujem zamyslieť sa nad nasledujúcimi otázkami: Ako môžu a mali by spolu stroje a nestroje súvisieť? Ako nám môže používanie nových metód a nástrojov pomôcť zažiť prostredie? A konkrétnejšie, v súvislosti s výstavou, Ako môže stroj (alebo nestroj) pomôcť vyhnúť sa fyzickým alebo psychickým bariéram?

Popri dobre známych príkladoch z umenia a každodenného života a menej známych príkladoch vo vede ukážem a prediskutujem niektoré zo svojich prác, vrátane „Úvod do posthumánnej estetiky“, „Mikroorganizmy a ich hostitelia“ a „Ty a ja ,Ty a ja." Všetky tieto diela pôsobia ako rozhrania medzi dvoma alebo viacerými hercami v prostredí. Navrhnutím umeleckého diela ako rozhrania sa snažím vytvoriť metódy, ktoré pomáhajú zažiť Iné. Tieto rozhrania môžu byť technologicky vyspelé, ale aj veľmi jednoduché, ako tie, ktoré ľudstvo používalo pred tisíckami rokov.

 


Mindaugas Gapševičius skúma vplyv neľudských aktérov na ľudskú tvorivosť a vplyv ľudí na umwelt. V roku 1999 ukončil magisterské štúdium na Akadémii umení vo Vilniuse, v roku 2016 získal titul MPhil na Goldsmiths University of London a v roku 2022 získal doktorát z mediálnych umení na Univerzite Bauhaus vo Weimare. Na tej istej univerzite je od r. 2015. Gapševičius bol jedným z iniciátorov a zakladateľov Institutio Media, prvej litovskej platformy mediálneho umenia (1998). Spolu s kolegami zo združenia TOP inicioval prvé TOP komunitné biolaboratórium v Berlíne (2016). V roku 2019 založil Alt lab, laboratórium pre nedisciplinárny výskum vo Vilniuse.

Gapševičiusove diela boli uvedené na festivale Ars Electronica v Linzi (2019, 2020, 2021), v Litovskej národnej galérii umenia (2019, 2021), múzeu MO vo Vilniuse (2019) a na festivale Piksel v Bergene (2018, 2021). .

 


Medziodborová prednášková séria Nové rozhrania 02 v dramaturgii vedúcej Galérie MEDIUM Miroslavy Urbanovej sa sústredí na témy dotýkajúce sa našich podmienok poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní unikajúceho tu a teraz. Zameriava sa predovšetkým na skúmanie a reflexiu rôznych druhov priestorov, ich významov, premien, kohabitácie v rámci priestorov: verejný priestor, digitálne priestory, topoi, priestory, ktoré ostávajú zdanlivo nedotknuté ľuďmi, či sú totálne a nenávratne transformované. Cieľom prednášok je zrozumiteľne priblížiť aspekty našej žitej online súčasnosti v okruhoch, ktoré reflektujú posthumanistický diskurz, premeny vnímania času a temporality, nové umelecké rozhrania ako game art. Prednášky zároveň zrkadlia témy, ktoré sa objavujú v dramaturgii výstavného plánu galérie (a čitateľského klubu pre študentov*ky VŠVU What´s the Point?), ktorý v sebe nesie líniu istého napätia medzi subjektom reagujúcim na nové rozhrania technologického pokroku, jeho účinky na naše vnímanie žitej a virtuálnej reality a únikom k telesnosti prežívania.

 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.