Ľudmila Machová: Archivist of Hybrids

Srdečne pozývame na výstavu Ľudmily Machovej do galérie Medium.

 

Kde?

  • Galéria MEDIUM,

    • Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Kedy?

  • Vernisáž: 13.7.2023, 18:00

  • Trvanie výstavy: 14.7. – 27.8.2023

 


Kurátorka: Jana Babušiaková

 


 

V súčasnom spoločenskom diskurze už väčšinovo prevláda konsenzus v tom, že príroda je činnosťou človeka nezvratne zasiahnutá. Či už hovoríme o klimatickej zmene či znečistení plastami, zmeny sa zbiehajú pri jednom činiteľovi. Je možné ich už len zmierňovať a nie vrátiť sa do stavu pred nimi.

Aj preto zrejme v umení silnie hlas, ktorý hľadá možnosti fungovania v tomto zmenenom režime a spôsob, ako tento nový stav sveta uchopiť. Výstava „Archivist of Hybrids“ je projekt, ktorý nadväzuje na predošlé autorské cykly Ľudmily Machovej.

Machová pozýva diváka*čku do spoločného priestoru, environmentu v ktorom ľudské a prírodné splýva v jeden konkrétny symbiotický meditatívny celok.

 


 

Ľudmila Machová (*1990) vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (ateliér mal + by, Doc. Mgr. art. Klaudie Kosziby, ArtD. a Ateliér +- XXI, u prof. Daniela Fischera, akad.mal.). V roku 2014 absolvovala jedno-semestrálnu stáž v rámci programu Erasmus na University of Porto, Faculty of Fine Arts v Portugalsku. V roku 2017 a 2018 sa stala finalistkou Cena Nadácie VÚB. Zúčastnila sa na viacerých skupinových výstavách doma (o.i Bratislava, Žilina, Topoľčany) i v zahraničí (Porto, Ostrava). V roku 2021 a 2022 participovala na festivale DOM. Svoju tvorbu predstavila aj na množstve samostatných výstav, napr. v Liptovskej galérii P.M. Bohúňa, v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote alebo Nitrianskej galérii. Žije a tvorí v Bratislave.

 


Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.