Komentovaná prehliadka k aktuálnym výstavám Ľudmily Machovej a Dany Tomečkovej

Srdečne Vás pozývame na komentovanú prehliadku k aktuálnym výstavám Ľudmily Machovej a Dany Tomečkovej v Galérii Medium, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 17. augusta 2023 o 17:00. Komentovanej prehliadky sa okrem autoriek zúčastní aj kurátorka Jana Babušiaková. Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

 


Ľudmila Machová: Archivist of Hybrids

kurátorka: Jana Babušiaková

do 27.8.2023

 

V súčasnom spoločenskom diskurze už väčšinovo prevláda konsenzus v tom, že príroda je činnosťou človeka nezvratne zasiahnutá. Či už hovoríme o klimatickej zmene či znečistení plastami, zmeny sa zbiehajú pri jednom činiteľovi. Je možné ich už len zmierňovať a nie vrátiť sa do stavu pred nimi.

Aj preto zrejme v umení silnie hlas, ktorý hľadá možnosti fungovania v tomto zmenenom režime a spôsob, ako tento nový stav sveta uchopiť. Výstava „Archivist of Hybrids“ je projekt, ktorý nadväzuje na predošlé autorské cykly Ľudmily Machovej.

Machová pozýva diváka*čku do spoločného priestoru, environmentu v ktorom ľudské a prírodné splýva v jeden konkrétny symbiotický meditatívny celok.

 


Ľudmila Machová (*1990) vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (ateliér mal + by, Doc. Mgr. art. Klaudie Kosziby, ArtD. a Ateliér +- XXI, u prof. Daniela Fischera, akad.mal.). V roku 2014 absolvovala jedno-semestrálnu stáž v rámci programu Erasmus na University of Porto, Faculty of Fine Arts v Portugalsku. V roku 2017 a 2018 sa stala finalistkou Cena Nadácie VÚB. Zúčastnila sa na viacerých skupinových výstavách doma (o.i Bratislava, Žilina, Topoľčany) i v zahraničí (Porto, Ostrava). V roku 2021 a 2022 participovala na festivale DOM. Svoju tvorbu predstavila aj na množstve samostatných výstav, napr. v Liptovskej galérii P.M. Bohúňa, v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote alebo Nitrianskej galérii. Žije a tvorí v Bratislave.

 


Dana Tomečková: Poznámka k dočasnej hmote II (Čo všetko musí byť vo vzduchu, že ja si niečo myslím a ty to povieš)

kurátor: Erik Vilím

do 27.8.2023

 

Ako vnímať náš svet bez okuliarov, ktoré nám nasadili prírodné vedy? Je hmota len dočasné zoskupenie častíc? Je prázdno skutočne prázdnom, alebo ho vypĺňa niečo neviditeľné? Je hmota ukotvená v čase, alebo je čas obsiahnutý v hmote? Závisí bytie vecí od nášho vnímania, alebo veci existujú, aj keď ich nevidíme? Čo sa muselo stať, aby sa stalo niečo iné? Aký je vzťah medzi abstraktným svetom našich myšlienok a materiálnou realitou?

Tvorba Dany Tomečkovej sa pri prvotnom pohľade môže zdať poeticky a intuitívne vystavaná. Napriek tomu, že intuícia, ako aj empatia, tvoria základné kamene jej umeleckého snaženia, vo svojom vnútri skrýva hlboký, dlhodobý a sústredený záujem o spomenuté otázky. Tie pritom tvoria hlavný tematický rámec aktuálneho a komplexného umeleckého projektu s názvom Dočasná hmota.

Súbor prác v Galérii Medium s názvom Poznámka k dočasnej hmote II (Čo všetko musí byť vo vzduchu, že ja si niečo myslím a ty to povieš) je súčasťou spomínaného dlhodobého projektu Dočasná hmota. Vznikali (aj) počas autorkinej trojmesačnej rezidencie v Cité internationale des arts v Paríži, s podporou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Slovenskému inštitútu v Paríži a Cité internationale des arts Paris.

 


Dana Tomečková (*1986, Bratislava) je absolventkou ateliéru S+M+L_XL - Kov a šperk VŠVU. Počas štúdia absolvovala študijný pobyt na Oslo National Academy of the Arts. Zúčastnila sa na viacerých rezidenciách na Slovensku a v zahraničí, napríklad rezidencie FKSE v Budapešti či v Schaubmarovom mlyne v Pezinku.

 


 

  • Tieto projekty finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.