Nové rozhrania/ Klaus Speidel: Stopy, ktoré zanecháme: Krajina, rozprávačstvo, solastalgia a umenie v digitálnom svete

Srdečne Vás pozývame na prednášku umeleckého kritika a kurátora Klausa Speidela, ktorá sa uskutoční v Galérii MEDIUM.

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava


Vo svojej nostalgicko-analytickej prednáške sa bude Klaus Speidel zaoberať otázkou stôp v prírodných a digitálnych svetoch a pozrie sa na to, ako s touto témou pracujú rôzni umelci a umelkyne. Jeho skúmanie bude založené na jeho výskume k výstave Fragile Creation, ktorú spolukurátoroval v Dom Museum vo Viedni (2020), rovnako ako na výskume k výstave Drawing after Digital, ktorú kurátoroval v XPO galérii v Paríži (2016). Zároveň bude situačne reagovať na prax Kristíny Mičovej a Michaely Rapavej, ktoré budú paralelne vystavovať v Galérii MEDIUM. Dozvieme sa o hlbokom prepojení medzi zanechávaním stôp a rozprávačstvom, ktoré umelci a umelkyne tematizujú od prehistórie, a budeme špekulovať o budúcnosti, kedy sa väčšina krajín stáva stopami po deštruktívnej ľudskej činnosti, vytvárajúc zmysel pre solastalgiu, pocit straty za domovom, po ktorom prahneme.

Prednáška sa uskutoční v anglickom jazyku.

 


Klaus Speidel je umelecký kritik a kurátor. Získal doktorát z filozofie na Sorbonne, písal pre Centre Pompidou, Kunsthalle Schirn, Belvedere, mumok a Albertinu vo Viedni a množstvo iných európskych múzeí a galérií a ako kurátor sa podpísal pod množstvo projektov vo Francúzsku a v Rakúsku. Vyučuje dejiny umenia na Universität Wien, transmediálnu teóriu umenia na Angewandte vo Viedni a vizuálne naratívy na Paris College of Art. Bol vedúcim workshopov písania o umení na summeracademy.at a písania o súčasnom tvorení na Ecole Estienne Paris, pravidelne publikuje umelecké kritiky pre Spike, Art Newspaper France a iné online a offline publikácie.

Spojíte sa s ním cez Instagram: @dirtytheory

 


Prednáška je súčasťou série Nové rozhrania, ktoré dramaturgicky zastrešuje vedúca Galérie MEDIUM Miroslava Urbanová. Nové rozhrania sú sériou medziodborových prednášok vedených odborníkmi a odborníčkami z rôznych oblastí – literatúry, psychológie, sociálnych vied, estetiky a teórie hier a umenia. Venujú sa témam, ktoré rezonujú v tvorbe najmladších umelcov a umelkýň pracujúcich v postmediálnom prostredí. Cyklus sa sústredí predovšetkým na témy dotýkajúce sa našich podmienok poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní unikajúceho tu a teraz. Tieto témy sa objavujú v umení s čoraz väčšou naliehavosťou, jednak v pretlaku performatívnych diel či diel tematizujúcich tieto nové rozhrania. Prednášky zároveň zrkadlia témy, ktoré sa objavujú v dramaturgii výstavného plánu galérie MEDIUM a jej čitateľského klubu pre študentov a študentky What´s the Point?

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.