Katarína Poliačiková: Chvejúce sa okraje

Výstava ‘Chvejúce sa okraje‘ Kataríny Poliačikovej hovorí o premenách hmoty, o jej miznutí a opätovnom vynáraní sa.

 

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Vernisáž: 20.4.2023, 18:00

trvanie výstavy: 21.4. - 28.5.2023

 


Kurátorka: Zuzana Jakalová

 


 

Výstava ‘Chvejúce sa okraje‘ Kataríny Poliačikovej hovorí o premenách hmoty, o jej miznutí a opätovnom vynáraní sa. Je o metamorfózach príbehov, ich premenlivých tempách, o mysliteľných i špekulatívnych jazykoch, ktorými môžu byť vyrozprávané, o perspektívach, ktoré bežne pretekajú pod ich povrchom. Hovorí o časovosti, ktorá presahuje ľudskú skúsenosť. O rytmoch riečneho a morského dna, o spolužití vody a entít, ktoré svojím pulzovaním unáša, živí, zahladzuje. Je o priepustných hraniciach medzi dôverným a neznámym, veľkým a malým, poznaným a nepoznateľným. Je viac-než-ľudským amalgámom hmôt, miest, tiel, vzťahov, pocitov a skúseností, dotýkajúcich sa chvejúcimi okrajmi.