Ján Kralovič: Ivan Štěpán – Medzi plochou a objektom

Srdečne Vás pozývame na prednášku Jána Kraloviča Ivan Štěpán: Medzi plochou a objektom, ktorá sa uskutoční v utorok 28. februára 2023 o 18. hodine v Galérii MEDIUM.

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava


Polymediálna tvorba výtvarníka Ivana Štěpána (1937-1986) nebola doteraz komplexnejšie spracovaná. V 60. rokoch sa zaoberal tvorbou objektov, environmentov, knižnou i časopiseckou úpravou ako aj tvorbou plagátov a tlačovín. V naledujúcich dekádach sa venoval najmä výstavníctvu, komunikačnému dizajnu či logotypom. V prednáške sa pokúsim autora predstaviť ako univerzálneho tvorcu, ale jadro venujem graficko-dizajnérskym návrhom a realizáciám. V archíve Slovenského múzea dizajnu sa podarilo uchovať väčšie množstvo tlačovín, plagátovej a propagačnej tvorby, na základe ktorej je možno vysledovať premeny Štěpánovho rukopisu, jeho kultivovaný výtvarný prejav i neobyčajný zmysel pre humor.

 


Mgr. Ján Kralovič, PhD.

vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2012 – 2016 pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Aktuálne pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia VŠVU, kde prednáša dejiny slovenského umenia 20. storočia, dejiny nových médií, témy profilované na knižnú kultúru a ilustráciu a vedie semináre zamerané na teóriu a interpretáciu umeleckého diela. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch (Jazdec, Ostium, FlashArt, artalk.cz, Fraktál, Profil, Vlna a i.) recenzné príspevky, odborné texty a vedecké štúdie o neo-avantgardom a súčasnom umení a knižnej kultúre. Príležitostne sa venuje kurátorskej činnosti. V roku 2014 mu vyšla publikácia: Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 - 1989 na Slovensku) a v roku 2017 monografia zameraná na bytové výstavy a umelecké aktivity v období normalizácie pod názvom Majstrovstvo za dverami.

 


Prednáška a výskum boli formou štipendia podporené Fondom na podporu umenia.


Reprodukcia na pozvánke pochádza z obálky knihy Słavomira Mrożeka - Tadeusza Różewicza: Absurdity, v úprave Ivana Štěpána (1966)