Harawayovej deti

Výstava Harawayovej deti predstavuje štyri pohľady na meniace sa rozhrania nášho vnímania a spoznávania sveta ovplyvnené akceleráciou technologického pokroku.

výstava bude sprístupnená bez vernisáže

vystavujúci/e: Pavel Baghy, Lištica (Lucie Lienerová), Kasha Potrohosh, Ján Šutvay

kurátorka: Miroslava Urbanová


Výstava vychádza z predpokladu istého stupňa technologickej reciprocity – z toho, že tak ako my neustálymi technologickými vylepšeniami meníme svet okolo seba, aj technológie menia nás. A to nielen tak viditeľne ako na našom telesnom hardvéri, kde sú symptómami napr. esemeskové prsty a chrbáty či syndróm karpálneho tunela. Deje sa tak aj subtílnejšími zmenami v našom zužujúcom sa rozpätí pozornosti, vylepšeniami tela rôznymi prístrojmi, ktoré nám umožňujú zlepšiť výkon, napr. pri športe, či vidieť za našu zmyslami vnímanú materiálnu realitu. Tieto aktualizácie si však vyberajú daň v tom, čo nazývame príroda, či už pri extrakcii vzácnych prvkov potrebných pre výrobu našich každodenných technologických gadgetov alebo prostredníctvom krutych pokusov na, v našej antropocentrickej hierarchii, nižších stupňoch života na Zemi. Predstavení autori a autorky poukazujú na tieto aktualizácie v rámci posthumanistického diskurzu, v rozličných mediálnych presahoch, v dobrom aj v zlom, v nezastaviteľnom vlaku tzv. progresu ľudstva. Ich práce istým spôsobom zviditeľňujú aj niektoré anachronizmy nášho rozmýšľania o a v technológiách, ktoré rovnako pretrvávajú aj v reči, ktorou o javoch a veciach hovoríme – vlak už totiž dávno nie je najrýchlejší dopravný prostriedok, ale určite je historickým symbolom technologického pokroku 19. storočia, jeho vlajkovou loďou – no to už sa dostávame do 17. storočia a iných naratívov…

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.