Erik Vilím: Nové rozhrania 02/ Od priestoru matérie k priestoru skúsenosti

Srdečne Vás pozývame na poslednú tohtoročnú prednášku zo série Nové rozhrania 02, ktorá sa uskutoční v piatok 21. júla 2023 o 17:00 v Galérii Medium. Kurátor aktuálnej výstavy Dany Tomečkovej Erik Vilím uzavrie cyklus svojou prednáškou s presahmi do filozofie.

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava


Ak povieme slovo svet, každý z nás si, prirodzene,  poď ním predstaví niečo iné. Podobne aj filozofia ponúka rôzne výklady bytia sveta a vecí v ňom v závislosti od perspektívy, z ktorej je nahliadaný. V najsilnejšom opozite v tejto bohatej intelektuálnej krajine sú práve dva myšlienkové prúdy – fenomenológia a materializmus. Prednáška ponúkne nie len náhľad do týchto protikladných chápaní bytia sveta a vecí v ňom, no načrtne aj paradoxný prienik v ich súčasnom vývoji.  

 


Erik Vilím je estetik a kurátor, absolvoval doktorandské štúdium na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V 2018 pripravil (s M. Janušovou) Trienále malého objektu a kresby v Banskej Štiavnici. V 2019 absolvoval rezidenčný pobyt v Gruzínsku. Pôsobil ako manažér edičných projektov v Kunsthalle Bratislava, kde organizoval diskusný formát talking art heads. 

 


Medziodborová prednášková séria Nové rozhrania 02 v dramaturgii vedúcej Galérie MEDIUM Miroslavy Urbanovej sa sústredí na témy dotýkajúce sa našich podmienok poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní unikajúceho tu a teraz. Zameriava sa predovšetkým na skúmanie a reflexiu rôznych druhov priestorov, ich významov, premien, kohabitácie v rámci priestorov: verejný priestor, digitálne priestory, topoi, priestory, ktoré ostávajú zdanlivo nedotknuté ľuďmi, či sú totálne a nenávratne transformované. Cieľom prednášok je zrozumiteľne priblížiť aspekty našej žitej online súčasnosti v okruhoch, ktoré reflektujú posthumanistický diskurz, premeny vnímania času a temporality, nové umelecké rozhrania ako game art. Prednášky zároveň zrkadlia témy, ktoré sa objavujú v dramaturgii výstavného plánu galérie (a čitateľského klubu pre študentov*ky VŠVU What´s the Point?), ktorý v sebe nesie líniu istého napätia medzi subjektom reagujúcim na nové rozhrania technologického pokroku, jeho účinky na naše vnímanie žitej a virtuálnej reality a únikom k telesnosti prežívania.

 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.