Dana Tomečková: Poznámka k dočasnej hmote II (Čo všetko musí byť vo vzduchu, že ja si niečo myslím a ty to povieš)

Srdečne pozývame na výstavu Dany Tomečkovej do galérie Medium.

 

Kde?

  • Galéria MEDIUM,

    • Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Kedy?

  • Vernisáž: 13.7.2023, 18:00

  • Trvanie výstavy: 14.7. – 27.8.2023

 


Kurátor: Erik Vilím

 


 

Ako vnímať náš svet bez okuliarov, ktoré nám nasadili prírodné vedy? Je hmota len dočasné zoskupenie častíc? Je prázdno skutočne prázdnom, alebo ho vypĺňa niečo neviditeľné? Je hmota ukotvená v čase, alebo je čas obsiahnutý v hmote? Závisí bytie vecí od nášho vnímania, alebo veci existujú, aj keď ich nevidíme? Čo sa muselo stať, aby sa stalo niečo iné? Aký je vzťah medzi abstraktným svetom našich myšlienok a materiálnou realitou?

 

Tvorba Dany Tomečkovej (*1986, Bratislava) sa pri prvotnom pohľade môže zdať poeticky a intuitívne vystavaná. Napriek tomu, že intuícia, ako aj empatia, tvoria základné kamene jej umeleckého snaženia, vo svojom vnútri skrýva hlboký, dlhodobý a sústredený záujem o spomenuté otázky. Tie pritom tvoria hlavný tematický rámec aktuálneho a komplexného umeleckého projektu s názvom Dočasná hmota.

 

Súbor prác v Galérii Medium s názvom Poznámka k dočasnej hmote II (Čo všetko musí byť vo vzduchu, že ja si niečo myslím a ty to povieš) je súčasťou spomínaného dlhodobého projektu Dočasná hmota. Vznikali (aj) počas autorkinej trojmesačnej rezidencie v Cité internationale des arts v Paríži, s podporou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Slovenskému inštitútu v Paríži a Cité internationale des arts Paris.

 

Dana Tomečková (*1986, Bratislava) je absolventkou ateliéru S+M+L_XL - Kov a šperk VŠVU. Počas štúdia absolvovala študijný pobyt na Oslo National Academy of the Arts. Zúčastnila sa na viacerých rezidenciách na Slovensku a v zahraničí, napríklad rezidencie FKSE v Budapešti či v Schaubmarovom mlyne v Pezinku.

 


Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.