CRITICAL DE?!GN: Designers Troublemakers

Výstava o kritickom grafickom dizajne

 

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Vernisáž: 1.9.2022 o 18:00

 


 

Kurátorky:

Katarína Balážiková, Lenka Hámošová

 

Vystavujúci autori:

Brave New Alps - Bianca Elzenbaumer (IT), Fabio Franz (IT) / Kate Crawford (AUS), Vladan Joler (SRB) / kuda.org - Branka Čurčić (SRB), Zoran Pantelić (SRB) / Barbora Demovičová (SK) / Noel Douglas (VB) / Noortje van Eekelen (NL) / Futuress - Mio Kojima (CHE), Maya Ober (CHE), Nina Paim (CHE) / Miekke Gerritzen (NL) / Hackers & Designers (NL) / Lenka Hámošová (SK) / Anja Kaiser (DE) / Barbora Krejčová (SK) / Francisco Laranjo (UK) / Peter Liška (SK) / Branislav Matis (SK) / Boris Meluš (SK) / Open Design Studio - Katarína Balážiková (SK), Martin Mistrík (SK) / Ruben Pater (NL) / Lucia Repašská (CZ) / Ľubica Segečová (SK) / Samuel Szabó (SK) / Jan van Toorn (NL)

 


 

Medzinárodná výstava CRITICAL DE?!GN / Designers troublemakers hovorí o kritickom dizajne ako o advokátovi zmien. Pozícia dizajnéra sa v dnešnej mediálnej spoločnosti a vplyvom štúdií dizajnu mení. Jeho pole pôsobnosti je oveľa širšie - dizajnér nemusí slúžiť iba trhu, sám si môže vyberať obsahy, ktoré chce komunikovať. Dizajn, ktorý vytvárame, už nie je iba nástrojom, je aj nositeľom správ a sám sa stáva dôležitým posolstvom a reflexiou doby, v ktorej žijeme.

Kritický dizajn môže mať rôzne tváre a pomenovania. Niektorí teoretici, či praktizujúci autori ho nazývajú sociálne angažovaný, iní zase reflektívny či špekulatívny. Má však rovnaký cieľ - chce priniesť zmeny v spoločnosti, poukazovať na problémy, klásť otázky, vyvolávať diskusiu či spochybňovať zdanlivo nespochybniteľné. Nemusí byť riešením problému - môže byť jeho tvorcom.

 

Výstava a sympózium vysvetľujú kritické prístupy v dizajne pomocou rozmanitých metodologických prístupov zahraničných a lokálnych dizajnérov prezentovaných na vybraných príkladoch z ich praxe. Často sa nejedná o ustálené a striktne definované metódy, ale o kreatívne autorské prístupy vychádzajúce z úprimného záujmu o svoje okolie, spochybňovanie zabehnutých koľají dizajnérskej profesie a kritickej reflexie našej spoločnosti. Dizajnérske uvažovanie tu nie je v područí požiadaviek priemyslu, ale v spojení s kritickým myslením funguje ako nástroj poznania schopný priniesť odlišné nazeranie na svet a spôsoby, akými preň navrhujeme. Každý autorský prístup je unikátny, no z metodologického pohľadu je možné dekódovať konkrétne postupy a ponúknuť tak inšpiráciu ostatným dizajnérom a kritickým tvorcom na ich replikáciu v inom kontexte. Pre slovenské odborné i laické publikum tak môže táto výstava byť dlho chýbajúcim podnetom na zamyslenie a impulzom k vlastnému kritickému uvažovaniu.

 

Výstava prezentuje výber textov a kľúčových projektov domácich a zahraničných autorov z blogzinu Critical Daily, na ktorých ilustruje rozličné metódy kritického dizajnu. Inštalácia samotných textov a obrazovej dokumentácie v priestore dáva do popredia pozadie projektu a kritický prístup autorov namiesto finálneho dizajnu ako výstupu projektu. Divák je tak nútený čítať a nie len vnímať estetickú rovinu vystavených diel.

Webová stránka www.critical-design.com, vytvorená pri príležitosti výstavy a medzinárodného sympózia Designers Troublemakers, je popudom k interaktívnej participácii a ponúka priestor pre dizajnérov spolupodieľať sa na zmapovaní týchto metodologických prístupov. Výstava nie je len pre dizajnérov, ale láka aj kriticky zmýšľajúce publikum, ktoré sa zaujíma o dizajn ako disciplínu formujúcu náš súčasný svet.

 


 

Organizátor:

  • Open Design Studio

 

Partneri projektu:

  • Critical Daily,
  • A4 - Priestor súčasnej kultúry,
  • Galéria Medium,
  • Open Design Network,
  • UROBOROS Festival

 

Finančne podporili:

  • Fond na podporu umenia,
  • Nadácia mesta Bratislava,
  • Bratislavský samosprávny kraj

 


www.critical-design.com