Webináre o Fulbrightovom programe pre absolventov 2. stupňa

Dávame do pozornosti našej komunite webinár o programe Fulbright Slovak Student pre ak. rok 2025/2026, ktorý je k dispozícii pre tých, ktorí budú mať skončený 2. magisterský stupeň štúdia.

Kde?

Kedy?

  • 16.4.2024 o 17:00  hod.

  • 7.5.2024 o 10:00 hod.

Fulbright slovak student 22526 - banner

Webinár

Na webinároch sa dozviete viac o programe, jeho možnostiach a tipoch na vyplnenie prihlášky. 16. apríla sa webináru zúčastní aj naša štipendistka Monika Vojteková, ktorá je momentálne na výskumnom pobyte na University of Massachusetts. Zodpovie vám na otázky a porozpráva o svojom štipendijnom pobyte.

Fulbright Slovak Student Program

ponúka granty pre slovenských študentov, ktorí majú ukončené magisterské štúdium a majú záujem o výskum v USA. Výskumný pobyt môže trvať 6 až 9 mesiacov a štipendisti ho môžu realizovať na akejkoľvek akreditovanej univerzite v Spojených štátoch.

Uzávierka termínu

na podanie prihlášok na akademický rok 2025/2026 je 30. júna 2024.