Prihlasovanie na zahraničnú semestrálnu pracovnú stáž v LS 2023/24 už len do 15. januára!

Vážené študentky, vážení študenti, Zahraničné oddelenie VŠVU Vám ponúka možnosť prihlásiť sa na zahraničnú semestrálnu pracovnú stáž v LS 23/24 a uchádzať sa o grant v rámci programu Erasmus+.


Podmienky prihlásenia:

  • Na semestrálnu stáž v letnom semestri sa môžu hlásiť študenti 3. a 5. ročníka.
  • Stáž môžete absolvovať počas mesiacov trvania semestra
  • Minimálne trvanie semestrálnej stáže je 13 týždňov s počtom odpracovaných hodín 37,5 hod./týždenne.

 

Semestrálna pracovná stáž slúži ako náhrada za ateliér a za jej úspešné absolvovanie Vám bude udelených 20 ECTS.

 


Dátum na podanie prihlášky na stáž v LS je do 15. januára 2024!

*Prihláška*

  • musí byť kompletne vyplnená a podpísaná Vami, Vašou prijímajúcou inštitúciou, Vašim vedúcim katedry a ateliéru.
  • Prihlášku posielajte mailom na:
  • Na administratívne procesy schvaľovania a vybavovania stáže si vyhradzujeme min. 3 týždne.

 


Viac info

 


Tešíme sa na Vaše prihlášky!

 

Vaše Zahraničné oddelenie VŠVU