Prihlasovanie na ABSOLVENTSKÚ pracovnú stáž do zahraničia do 31. mája 2023!

Vážení budúci absolventi, Zahraničné oddelenie VŠVU Vám pripomína možnosť prihlásiť sa na absolventskú pracovnú stáž do zahraničia a uchádzať sa o grant v rámci programu Erasmus+ vo výške 670 – 720 EUR/mesiac (v závislosti od krajiny).


Základné informácie

  • minimálne trvanie stáže sú 2 mesiace,

  • s počtom odpracovaných hodín 37,5 hod./týždenne.

 


Dôležitá poznámka

  • Informácie o prijímajúcej inštitúcii si môžete doplniť aj dodatočne – avšak min. mesiac pred plánovaným odchodom na stáž.

  • Po prihlásení sa v stanovenom dátume a po schválení Vašej žiadosti môžete pracovnú stáž absolvovať v horizonte do 1 roka od dátumu ukončenia Vášho štúdia.

 


*Prihláška*

Prihlášky s Vašimi osobnými údajmi a podpisom posielajte mailom na:

 


Viac informácií o pracovných stážach

nájdete na stránke: Pracovné stáže pre absolventov v sekcii nášho webu Medzinárodná spolupráca / Mobilita študentov

 

Ak neviete, kde by ste stáž chceli absolvovať, môžete sa inšpirovať v našej Databáze stáží.

 


 

Tešíme sa na Vaše prihlášky!

 

Vaše Zahraničné oddelenie VŠVU