PREZENTÁCIA z infoseminára o študijných pobytoch v zahraničí 2024/2025

Ak ste sa nestihli zučastniť informačného stretnutia o zahraničných študijných pobytoch 1.2.2024, môžete sa základné informácie dozvedieť aj z tejto prezentácie!