Fulbrightovo štipendium pre absolventov, doktorandov a pedagógov

Vyzývame našich magistrov a magisterky, doktorandky a doktorandov, ako aj pedagógov a pedagogičky, aby sa v prípade záujmu prihlásili do otvorených výziev publikovaných nižšie.


 

 

Fulbrightov program je jedným z najväčších a najprestížnejších medzinárodných vzdelávacích výmenných programov na svete, ktorý má významný vplyv na medzinárodné vzťahy. Aj tento rok vypisuje otvorené výzvy na výskumné pobyty na akreditovaných vzdelávacích inštitúciách v USA, ktoré sú určené nielen pre študentov a študentky, doktorandov a doktorandky, ale aj pre pedagogičky a pedagógov. V rámci poslednej výzvy sa medzi vybranými umiestnili až dve pedagogičky z VŠVU. Jedna z nich, Olja Triaška Stefanović (Katedra fotografie a nových médií), absolvovala pobyt na prestížnych vysokých umeleckých školách v New Yorku. Kristína G. Rypáková z Katedry architektonickej tvorby je momentálne na výskumnom pobyte na Harvard Graduate School of Design v Bostone.

 


Štipendium na postgraduálny výskum a štúdium v USA na akademický rok 2024 - 2025

Termín na podávanie prihlášok je 30. jún 2023.

Fulbright graduate 2023 banner

 

Fulbright Slovak Student Program je určený pre študentov s magisterským titulom, ktorí sa chcú hlásiť na magisterské štúdium v USA alebo chcú v USA robiť výskum v rámci svojho doktorandského štúdia. Štúdium alebo výskumný pobyt môže trvať 6 až 9 mesiacov.

Štipendium pokrýva príspevok na pokrytie životných nákladov, príspevok na školné, spiatočnú letenku, víza, základné zdravotné poistenie a administratívnu podporu počas celého pobytu. Prihlášky je možné podávať vo všetkých študijných odboroch s výnimkou klinickej medicíny a programov LL.M. a MBA.

Viac informácií

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o podrobnostiach programu, požiadavkách na uchádzačov, ako podať prihlášku, vypočuť si skúsenosti čerstvých absolventov a opýtať sa, čo Vás zaujíma, zaregistrujte sa na:

informačný webinár 17. mája 2023

 


Fulbright Slovak Scholar Program 2024/2025 otvorený

Grant pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe.

Uzávierka podávania prihlášok

na akademický rok 2024- 2025 je 17. októbra 2023.

Fulbirght scholar 2023 - banner

 

3-6 mesačný grant umožňuje realizovať výskum alebo prednášať na ktorejkoľvek akreditovanej vysokej škole/výskumnej inštitúcii v USA. Prihlášku si môžete podať vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny.

Čo grant pokrýva?

Mesačné štipendium; spiatočnú letenku; základné zdravotné poistenie; príspevok na rodinných príslušníkov; administratívne zabezpečenie pobytu a vízum do USA. 

Pre koho je grant určený?

Pre občanov SR / Uchádzačom či uchádzačkám s ukončeným PhD vzdelaním, alebo dostatočnou praxou v odbore / Uchádzačom či uchádzačkám s jasným cieľom, čomu sa budú v USA venovať.

Viac informácií

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o podrobnostiach programu - aké sú kritériá na výber kandidátov, čo program pokrýva, ako podať prihlášku, na čo sa pripraviť v súvislosti s pobytom v USA - zaregistrujte sa nižšie na informačný webinár. Prejdeme si všetky podrobnosti programu a Vy budete mať priestor opýtať sa, čo Vás zaujíma čerstvej absolventky, aj programovej koordinátorky.

Informačný webinár 23. mája