THE MEDIUMM IS THE MESSAGE / Zuzana Svatik, Anna Mária Beňová

Pozývame Vás na otvorenie výstavy THE MEDIUMM IS THE MESSAGE / Zuzana Svatik, Anna Mária Beňová v kurátorskej koncepcii Kataríny Jankechovej.

 

DOT Gallery, Jurkovičova Tepláreň,
Bottova 1/1 811 09 Bratislava
www.dotgallery.sk

 


Vernisáž: 8. 9. 2022 o 18:00

trvanie: 9. 9. - 9. 10. 2022

 


 

The mediumm is the message je kurátorským projektom, ktorý sleduje vzájomnú komunikáciu tvorby dvoch súčasných autoriek Zuzany Svatik a Anny Márie Beňovej. Typické charakteristické črty pre obe autorky sú ironizácia, dynamickosť, dejovosť, tematické zameranie, prepájanie znakového a obrazového materiálu a sú ich komunikačným prepojením, ktoré môžeme na výstave sledovať. Kurátorský koncept je výberom starších i novších diel, ktorý sleduje dynamiku, vzájomné nadväzovanie a nepriamu komunikáciu autoriek.