Rozpad - cesta - pamäť

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy "Rozpad - cesta - pamäť" Výstava je sondou do premýšľania autorov a autorky z najmladšej generácie, ktorých spája pôsobenie v Ateliéri voľného sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením Štefana Papča.

 

Kde:

  • Staromestská galéria Zichy, Ventúrska 9, Bratislava

 

Trvanie výstavy

  • 9. februára 2023 – 12. marca 2023

 


 

Autori a autorka: Tomáš Bede, Borek Brindák, Simona Novická

Kurátor: Nikoleta Bukovská

 


 

Výstava je sondou do premýšľania autorov a autorky z najmladšej generácie, ktorých spája pôsobenie v Ateliéri voľného sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením Štefana Papča. Ich diela majú spoločný základ v intuitívnej reakcii na rôzne životné skúsenosti, pričom charakteristické je pre nich obrátenie sa do seba alebo k svojmu najbližšiemu okoliu. Svoje názory a myslenie podmienené emóciami premietajú do tvorby priestorových inštalácií prezentovaných na výstave Rozpad, cesta, pamäť.

 


 

Viac o výstave viď Facebook event.