Richard Zozulák: Status Quo

Pozývame vás na premiérovú výstavu sochára Richarda Zozuláka v priestoroch regionálnej galérie v Prešove.

  • Miesto konania:

    • Krajská galéria v Prešove – kultúrne zariadenie Prešovského samosprávneho kraja, Hlavná 51, 080 01 Prešov – Suterén 49
  • Vernisáž: V pondelok 23. 3. 2023 o 16:00

    • trvanie výstavy: 23. 3. - 28. 5. 2023

 


 

Zozulak Status Quo - plagát

 

Richard Zozulák (*1977 Košice)

1991 – 1995 Stredná škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor keramika. 1995 – 2001 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor socha (ateliér prof. Juraj Bartusz, prof. Juraj Meliš). 2000 – 2001 Akademie výtvarných umění Praha, ateliér monumentální tvorby (prof. Aleš Veselý). Zúčastňuje sa viacerých domácich i zahraničných sympózií. Vystavoval nielen v rámci Slovenska ale aj v zahraničí – Wolsburg, Peking.

 


 

Kurátor výstavy: Mgr. Alžbeta Chovancová

Premiérová výstava košického sochára Richarda Zozuláka v priestoroch Krajskej galérie v Prešove predstavuje výber z jeho aktuálnej sochárskej tvorby, ktorá vo svojej podstate vyjadruje komplikovanosť terajšieho sveta. Richard Zozulák je absolventom odboru sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (ateliér prof. Juraja Bartusza, prof. Juraja Meliša) a vo svojej viac ako dvadsaťročnej tvorbe sa cielene zameriava na civilizačné témy. Dominantným prvkom pre vyjadrenie jeho subjektívnych myšlienok, nálad a pocitov sa stala ľudská postava, ktorú konfrontuje s reálnym alebo imaginárnym priestorom. Abstrahovaním jej tvarov, vyjadruje aktuálnosť doby presýtenej rýchlym tempom a čoraz častejším pocitom osamelosti. Siluety figúr voľne umiestnené v priestore sú vyjadrením pocitu jednotlivca vnímajúceho komplikovanosť vzťahov a uponáhľanej doby zmietajúcej sa v cyklicky uzavretom priestore. Priam zdeformované figúry násobia pocit beznádeje a túžby vymaniť sa z kolobehu doby strácajúcej ľudskú tvár.