Zvuková Prehhádzka: Richard Hronský a Michal Herceg

Srdečne vás pozývame na Zvukovú Prehhádzku sprevádzanú a komentovanú umelcom a hudobníkom Richardom Hronským a rozhlasovým redaktorom a publicistom Michalom Hercegom. Rutinný pohyb ulicami mesta sa rozvinie do neviditeľných (či nepredstaviteľných) rovín vďaka zvuku a počúvaniu popri túlaní sa v centre Starého Mesta.


Kde:

Kedy:

 


Annotácia

Myslím, že v súčasnosti nie je vo zvyku sa zastaviť a venovať svoju pozornosť počúvaniu a pozorovaniu nás obklopujúceho priestranstva. Azda sa pred ním niekedy skrývame, pretože nám neostáva nič iné, alebo ho skratka nevidíme. Uvádza Richard Hronský

Približne hodinovú prechádzku od Letnej čitárne U červeného raka po Dóm Sv. Martina prerušíme niekoľkými zastaveniami, ktoré venujeme počúvaniu a úvahe o počutom aj z pozície vidiaceho a nevidiaceho človeka.

Pre Miša zvuky nie sú iba kulisou či šumom. Pomáhajú mu orientovať sa vo svete bez zraku. Niečo z toho ukáže aj vám. Čo je to echolokácia? Dá sa „počuť" stena? Ako sa dupe v pasáži a ako na námestí? Príďte a uvidíte, začujete.

Richard je fascinovaný vnímaním pohybu na rôznych viditeľných i neviditeľných úrovniach. Zvuk preňho znamená vizuál a naopak, vizuál zvuk. Momentálne na tomto vnímaní zakladá časť svojej autorskej praxe v rámci voľného zvukového a vizuálneho umenia.

Zvuková prehhádzka - banner

Richard Hronský

je vše-stranne zameraný umelec, ktorý sa nedávno dostal do širšieho povedomia ako iniciátor projektu Rozptyl. Venuje sa od kresby, modelovania, cez organizovanie výstav výtvarného umenia až po hranie na fujare, či produkciu experimentálnej/elektronickej hudby. Súčasne je študentom Vysokej Školy Výtvarných Umení v Bratislave.

Michal Herceg

študoval na Katedre žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Následne si doprial ešte trojročné „rozprávkové" štúdium na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie FfUK. V súčasnosti je redaktorom - publicistom rádia Regina Bratislava.

 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.