Žofia Dubová: Miesta mimo ciest

Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy Žofie Dubovej - Miesta mimo ciest

Veľká sála, Galéria Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica


Kurátorka: Juliana Mrvová

Žofia Dubová je maliarka, ktorá vo svojom autorskom výskume prekračuje hranice maľby nielen v zmysle formálnom, ale najmä intenzívnym skúmaním hraníc obrazovej plochy a fyzických daností maľby na plátne. Od prvotného experimentovania so zložením a znovu-napínaním maľovaného plátna sa dnes posúva k priestorovej inštalácii.

V súčasnosti ukončuje svoje doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave prácou Miesta mimo a(lebo) geografia imaginácie. Výstava Miesta mimo ciest v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici je súčasťou jej dizertačného projektu.
V prevažnej väčšine diel Žofia kombinuje maľbu na skle s plátnom zaveseným v priestore, princíp, ktorý viac využila v posledných rokoch. Plátno sa tu stáva pozadím, nestabilnou oporou efemérnej maľby na skle. Tematicky Žofia v dielach pracuje s prírodnými úkazmi, často ťažko uchopiteľnými, ale zároveň zanechávajúcimi hmatateľnú stopu. Vlna, lavína, oblak, fyzikálne javy, ktorým je niekedy ťažké porozumieť či ich zachytiť v ich prchavosti. Napriek tomu majú obrovskú fyzickú silu a dokážu transformovať. Žofiine často jemné, prchavé maľby na skle transformujú priestor v kombinácii s plátnom a majú za úlohu transformovať aj spôsob, akým nazeráme na maľbu.

Dá sa povedať, že Žofia maľuje to, čo žije. Keďže jej vzťah k prírode je pretavený nielen do dlhých pochodov či výstupov na horu, ale aj do snahy skrotiť vlnu, či do fascinácie lavínami pri zimných dobývaniach hôr na lyžiach. Na Žofiinej maľbe je však veľmi dôležitá nielen nadmorská výška, ktorú dosiahla výstupom, ale aj hĺbka, do ktorej sa vo svojom výskume ponára, jej dielu totiž nikdy nechýba silný filozofický kontext.

Facebook event