Zmiznutie ako infekcia

Pozývame na vernisáž výstavy ZMIZNUTIE AKO INFEKCIA, v piatok 6. októbra 2023 o 18:00, vo WGS BWA, Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej (Stara Kopalnia), ul. Wysocki 29 vo Wałbrzychu.

Kde?

Kedy?

 • Vernisáž: 06.10.2023, 18:00 h

  • Trvanie výstavy: 06.10.2023 – 27.10.2023

 

Viac informácií (poľsky)

 


Anotácia

Výstava prezentuje výsledky študentských aktivít, ktoré vznikli počas workshopov v Paláci Morawa neďaleko Strzegomu. K palácu sa vzťahuje legenda, príbeh o zmiznutí obrazu „Portrét mladého muža" od Raphaela. Táto záhada zostáva dodnes nevyriešená a stala sa predmetom mnohých štúdií a skúmaní. Téma zmiznutia sa stala široko chápaným referenčným bodom v dielach účastníkov*čok stretnutia.

Zmiznutie môže mať rôzne súvislosti. Má tempo a predpoklad – má dávku procesu a času. Zmiznutie skrýva veľa neznámych, ako je zmena miesta alebo majiteľa*ky. Zmiznutie môže byť podozrivé, náhle, neočakávané, záhadné a ťažko vysvetliteľné. Nájdenie toho, čo zmizlo, je opätovné objavenie sa, ale táto udalosť mení náš postoj k nájdenej osobe alebo veci, ako aj k nájdeným miestam alebo spomienkam...

 

Koordinácia projektu:

 • Marcin Berdyszak, Tomasz Drewicz, Patrik Kovačovský, Marek Sienkiewicz,  Vladimír Kovářík, Lucia Čarnecká, Marzena Muszyńska-Szwegler

 

Účastníci:

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu:

 • Barbara Stańko-Jurczyńska 
 • Zuzanna Stempska   
 • Michał Grzybowski  
 • Jakub Matusewicz   
 • Alicja Orłowska        
 • Tina Iroko     
 • Rafał Bobrowski       
 • Julia Kawczyńska      
 • Wiktoria łuszczewska

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu:

 • Agata Horwat
 • Kamila Wiatr
 • Jakub Łobocki
 • Marcin Derda
 • Marcel Oleszczak     
 • Anna Bubik
 • Timothy Kosmel (Universität für angewandte Kunst in Wien)
 • Magdalena Buczek   
 • Barbora Brčiaková
 • Filip Hrubý

 

Vysoká Škola Výtvarných Umení v Bratislave

 • Simona Novická
 • Lucia Čarnecká
 • Alexandra „Sasha” Smolková
 • Nawras Rashed

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Klára Kiesewetterová
 • Veronika Fejtová
 • Adrián Gubrica         
 • Richard Štětka
 • Sabina Fusková

 


Walbrzych Miznutie ako infekcia 102023 - plagát