Zasadnutie Mimoriadnej pedagogickej rady VŠVU 26. 04. 2023 online o 13:00

Vážené kolegyne a kolegovia, pozývam Vás na zasadnutie Mimoriadnej pedagogickej rady VŠVU, ktorá sa uskutoční 26. 04. 2023 o 13:00 online formou prostredníctvom školského systému MS teams (@vsvu.sk).

 

  • Téma: Inštitucionálna akreditácia VŠVU.

  • Predpokladané trvanie: 13:00 -14:30

 

Vaša účasť je dôležitá.

 

Ďakujem za spoluprácu

 

Norbert Lacko

Prorektor pre štúdium