Webináre o publikovaní vedeckých výsledkov a o verejných licenciách

prezentácia, komunikácia, zdieľanie, licencie

Aké kroky vedú k úspešnej prezentácii výsledkov vlastnej práce

20. 4. 2022 od 13:00 – 14:00

  • kde sa bližšie pozrieme na to, ako a kde zverejniť svoju prácu – výber vhodného časopisu a publikácie, digitálne prostredie a jedinečné „digitálne meno“ autorov, stratégiu publikovania v otvorenom prístupe a zviditeľnenie v online prostredí – prezentácia, komunikácia a zdieľanie.

Link na webinár


 

Copyright a verejné licencie

27. 4. 2022 od 13:00 – 14:00

  • kde Vám podrobnejšie predstavíme licencie Creative Commons, ako aj ďalšie typy licencií vhodné pre výstupy vedeckých projektov, ako sú články alebo monografie.

Link na webinár

Viac k licenciám CC