Webinár o prístupe k e-zdrojiom

Využite naplno e-zdroje, ku ktorým máte prístup [CVTISR]

online prostredníctvom služby Zoom

zdarma

registrácia: www.aib.sk/seminare/891-vyuzite-naplno-e-zdroje-ku-ktorym-mate-pristup-cvtisr


Ukážeme vám, ako nájsť, citovať a zdieľať odborné informácie na jednom mieste a využiť dostupné e-zdroje pri štúdiu, vedeckej práci a vo vzdelávaní (aj z domu):

  • časopisy a knihy
  • kvalifikačné práce, zborníky z konferencií, noviny
  • interaktívne grafy, tabuľky a rovnice
  • vyhľadávanie materiálov podľa ich fyzikálno-chemických vlastností
  • a ďalšie odborné informácie z celého sveta

Bude priestor aj na vaše otázky. Webinár je určený študentom, doktorandom, pedagógom a vedcom, ktorí chcú stráviť čo najmenej času hľadaním informácií.

Webinár je v slovenčine online priamo vo vašom internetovom prehliadači a na prenos zvuku stačí, aby ste mali k počítaču pripojené reproduktory alebo slúchadlá.