Webinár o citovaní a sledovaní ohlasov vedeckých prác

scite_: Going beyond citation counts

Záznam z prednášky


Sledovanie ohlasov na publikované vedecké práce je v súčasnosti čisto kvantitatívne – autorov zaujíma predovšetkým koľkokrát bola publikácia citovaná inými autormi. Nie všetky citácie sú však rovnaké. Každá citácia je uvedená v nejakom citačnom kontexte, z ktorého vyplýva, prečo bol článok citovaný.

Na webinári budete mať možnosť zoznámiť sa s novým nástrojom scite_, ktorý ponúka kvantitatívny a kvalitatívny pohľad na to, ako sa vedecké publikácie navzájom citujú.

Služba scite_ analyzuje úplné texty odborných článkov a využíva svoj model hlbokého učenia, aby pre danú publikáciu poskytla nielen informáciu koľkokrát bola citovaná, ale aj v akom kontexte ju citovali iní autori a či citácia ponúka potvrdzujúce alebo negujúce dôkazy citovaných tvrdení, prípadne, či to je len zmienka. Viac informácií vrátane odkazov na literatúru, viď www.aib.sk/produkty/3482-scite.


Webinár sa uskutoční v angličtine so vstupmi v češtine a slovenčine.