VŠVU v projekte Dizajn a inovácie

Human by Design. Sonda do sociálnych a metodologických inovácií v dizajne

Trvanie: 5. september 2019 – 30. október 2019
​Miesto: Galéria dizajnu Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Human by design

Ešte do konca októbra prebieha v galérii Satelit Slovenského centra dizajnu v Bratislave výstava s názvom „Human by Design. Sonda do sociálnych a metodologických inovácií v dizajne“. Výstava je súčasťou aktivít organizovaných k projektu „Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe“ podporeného programom Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 a taktiež súčasťou programu Vienna Biennale for Change 2019, ktorého hlavným organizátorom je MAK – Múzeum úžitkových umení vo Viedni. 

Výstava v Satelite je jedným z hlavných výstupov tohto projektu, ktorý sa venuje problematike úlohy dizajnu v súčasnej spoločnosti a ktorého partnermi sú Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Universität für die angewandte Kunst (Viedeň), MAK Viedeň a SCD. Na tejto výstave, ktorá sa zameriava najmä na rôzne koncepty, štúdie či inovácie od slovenských a zahraničných dizajnérov, sa predstavila aj Katedra textilnej tvorby VŠVU, ktorá sa zapojila do medzinárodného projektu „Zero Impact“ (Nulový dopad) zameraného na zmeny v textilnom priemysle z pohľadu dizajnérov. Výstupom je projekt, ktorého autormi sú Barbora Peuch a Zuzana Šebeková z Katedry textilnej tvorby VŠVU, MgA. Jan C. Löbl (ATOD FUD UJEP Ústí nad Labem) a Vera Artemyeva (WearMe Fashion). Na výstave nájdete práce od pedagogičiek Barbory Peuch a Zuzany Šebekovej, doktorandky Maje Božović a študentiek Ateliéru 343. Partnerskými podnikmi boli talianski výrobcovia textilu Trendytex, Botto Giuseppe, Organic Cotton Colours, Lampo Zippers a Tessitura Taborelli. 

Projekt „Nulový dopad“ vznikol na základe iniciatívy WearMe Fashion v spolupráci s Ateliérom odevného dizajnu (VŠVU) a ateliérom Oděvní a textilní dizajn (UJEP). Jeho cieľom bolo rozšíriť teoretické a praktické poznatky v súlade s trvalo udržateľnými princípmi výroby v textilnom priemysle. Spolupráca pedagógov a študentov odevného dizajnu zo Slovenska a Čiech s talianskymi výrobcami textilu vytvorila dôležitú platformu pre zdieľanie a podporu udržateľných prístupov v tvorbe odevného dizajnu. Okrem vývoja ekologickejších materiálov a výrobných procesov je dôležitým aspektom aj zmena prístupu k výrobe, spotrebe, dizajnu a vzdelávaniu v odbore prostredníctvom zavádzania ekonomickej, energetickej, materiálovej či sociálnej udržateľnosti a zodpovedného dizajnu. Základným výstupom projektu bol koncept fiktívnej expedície piatich spoločníčok na misii záchrany planéty Zem. Každá zúčastnená študentka VŠVU navrhla jeden charakter/postavu spoločnej expedície, pre ktorú vytvorila kolekciu troch odevov pre potreby splnenia úloh a nástrah expedície. Výsledné návrhy boli inšpirované napríklad vojenským prostredím, botanikou, spirituálnou osobou jogína, či business dresscode-om. 

Spolupráca VŠVU na projekte Dizajn a inovácie prebiehala aj v podobe organizácie rovnomenného seminára, ktorý iniciovala umelkyňa Ruth Mateus-Berr a škola Die angewandte, pričom niektoré z výstupov sú vystavené aj v rámci výstavy Human by Design. Kurzy a workshopy budú prebiehať aj počas nasledujúceho semestra a absolvujú ich skupiny tvorené študentmi VŠVU (konkrétne z Katedier dizajnu, textilnej tvorby a vizuálnej komunikácie) a Die angewandte na tému Dôvery v digitálnej dobe. V rámci týchto spoločných stretnutí, ktoré sa uskutočnia vo Viedni aj v Bratislave, budú študenti tvoriť rôzne interpretácie, intervencie či objekty na aktuálne témy od významu dizajnu v digitálnej ére, roly a zodpovednosti súčasného dizajnéra, multidisciplinárnych vzťahov medzi sociológmi, ekonómami, počítačovými vedcami; copyrightu verzus hnutiu za otvorený dizajn, dizajnu využívajúceho nové materiály a technológie (inteligentné textílie, 3D tlač a podobne), sociálneho dizajnu (dizajnovanie sociálne zodpovedného, napr. ekologicky udržateľného užívania zdrojov, vidiecka depopulácia a nárast mestskej populácie, cenovo prístupné bývanie, balans medzi prácou a životom, dáta a súkromie) až po dizajn a stratégie na prieniku človeka a strojov (robotika, umelá inteligencia) so zameraním na privátnu sféru ako napríklad vzdelávanie, zábava, hygiena, životný štýl a mobilita. Študenti budú pracovať v interdisciplinárnych tímoch, pričom na konci kurzu porota posúdi najlepšie projekty, ktoré budú zaradené do výstavy v MAK-u v roku 2020. 

Projekt Design & Innovation, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, je spolufinancovaný z Európskeho fondu sociálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

logo_interreg
Slovenské centrum dizajnu