Voľba kandidáta na rektora/rektorku VŠVU

Pozývam všetkých členov Akademického senátu  a celú Akademickú obec Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na voľbu kandidáta na rektora / rektorku.

 

Uskutoční sa v kresliarni na Drotárskej ceste v budove školy.

 

doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. 

predseda  AS VŠVU