Vision Of Europe

Európsky fotograficky projekt, ktorého sa zúčastnilo 28 pedagógov so svojimi študentami. Za VŠVU sa ho zúčastnila Doc. Mgr. art Silvia Saparová, artD. so študentkou Ester Šabíkovou.

Visions of Europe