VIRTUGAL: Found It Out

Ocenení absolventi VŠVU za rok 2019

Vystavujúci: Mgr. art. Lucia Gamanová (študijný program Vizuálna komunikácia), Mgr. art. Matúš Novosad (študijný program Maliarstvo) a trojica odevných návrhárok Mgr. art. Nora Čanecká, Mgr. art. Erika Daxnerová a Mgr. art. Barbora Jakubová (študijný program Textilná tvorba)

Ako májovú virtuálnu výstavu vám predstavujeme diela absolventov VŠVU, ktorí v minulom roku za svoje magisterské práce získali cenu rektorky školy: Mgr. art. Lucia Gamanová (študijný program Vizuálna komunikácia), Mgr. art. Matúš Novosad (študijný program Maliarstvo) a trojica odevných návrhárok Mgr. art. Nora Čanecká, Mgr. art. Erika Daxnerová a Mgr. art. Barbora Jakubová (študijný program Textilná tvorba). Všetkých spája snaha ísť do hĺbky tej oblasti umenia/dizajnu, ktorou sa zaoberajú. Istým spôsobom ju rozkladajú a zbavujú toho, čo je len zaužívaná predstava, až na čistý základ, s ktorým ďalej pracujú. Táto virtuálna výstava chce naznačiť umelecký posun ocenených po roku od ich absolvovania.