Večerné kreatívne kurzy figurálnej kresby a maľby od 25.9.2023

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Kabinet kresby, organizuje v termíne od konca septembra do konca novembra 2023 večerné kreatívne kurzy v rozsahu 30 hodín figurálnej kresby a maľby (10-krát po 3 vyučovacie hodiny raz týždenne).


Kde?

 • VŠVU, Koceľova 23, Bratislava

Kedy?

 • od 25. 9. do 30. 11. 2023

 • Základný kurz: 10-krát po 3 vyučovacie hodiny raz týždenne

  • Informácie o konkrétnych termínoch sa spresnia aj na základe požiadaviek uchádzačov*iek.

  • Začatie kurzu je podmienené jeho naplnením.

  • Na kurz je možné prihlásiť sa aj počas trvania celého kurzu.

 


Obsahom kurzu je zobrazovanie a výtvarné spracovanie predmetnej predlohy alebo živého modelu prostriedkami kresby a maľby.

 • Zabezpečený je model, základné vybavenie a materiál.

 

Večerné kreatívne kurzy 2015 – Koceľova

Prihlasovanie a informácie

Svoje prihlášky posielajte na emailovú adresu

 

 • V prihláške uveďte: meno, priezvisko, adresu, telefonický kontakt.

 • Všetky podrobnosti sa dozviete priebežne na vyššie uvedenej adrese.

 


 

 • Na začiatku hodiny je potrebné sa preukázať potvrdením o zaplatení kurzu, alebo zaslaním výpisu na uvedenú adresu najneskôr týždeň pred začatím kurzu. Záujemca má zaistené miesto až po doručení dokladu o platbe.

 

 • Vrátenie peňazí je možné len z vážnych dôvodov a ak tak účastník učiní po absolvovaní 1. dňa kurzu, ktoré mu bude odrátané.

 


 


Cena kurzu:

170 EUR

Sumu je potrebné uhradiť po zaslaní prihlášky bankovým prevodom na účet:

 

•    Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
•    7000077739/8180
•    IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 7739
•    Štátna pokladnica
•    VS: 590020
•    Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

 

Minimálny počet účastníkov je 7.

V prípade že sa kurz nenaplní dostatočným počtom záujemcov*kýň, VŠVU si vyhradzuje právo kurz zrušiť a poukázané platby vrátiť uchádzačom*kám.