Urban Sketching Workshop

Francúzsky Inštitút na Slovensku organizuje v rámci Mesiaca Frankofónie na Slovensku workshop venovaný téme Urban Sketching.

Termín a miesto konania: 20. 3. 2020, Bratislava

Vedenie workshopu: Christian Wouters

Workshop bude prebiehať vo francúzskom jazyku.

Viac informácií: 
http://www.urbansketchers.org/p/our-mission.html

Kontakt:

Mathilde MAÎTRE
Chargée de mission linguistique et éducative
Referentka pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu
Tel: (+421) 2 59 34 77 32
mathilde.maitre@institutfrancais.sk