Tkané pixely Beáty Gerbocovej a netkaný dizajn Soni Sadilkovej

Výstava doktorandiek katedry textilnej tvorby

Galéria Umelka, Dostojevského rad 2, Bratislava