The Burn before the Burn-out (The Promethean False Promise)

Pocit znehybňujícího tlaku nás obklopuje jako plášť. Nejsme schopni pracovat a nalézáme čím dál menší radost v rekreaci. Natankujeme svou nádrž jen tolik, abychom mohli pokračovat v práci. Nejen, že musíme vzájemně konkurovat svým výsledkům, ale jsme také zaměstnáni jako podnikatelé sami sebe a tvůrci mediálního sebeobrazu.

Karlin Studios, Prvního pluku 2, Praha
Participující: Johanka Belišová, Ondrej Houštava, Kvet Nguyen, Paula Malinowska, Daniel Rychlo, Tatiana Takáčová
Přizvaný umělec: Martin Piaček
Kurátor: András Cséfalvay


Současný soubor děl nejmladší generace bratislavských umělců adresuje osobních a společenských přemrštěných očekávání, ale také ukazují možnost přechytračení a ignorování falešného prométheovského slibu.


FB event: facebook.com/events/285280193318458

Viac informácií: futuraprague.com/karlin-studios/event/494-horeni-pred-vyhorenim-prometheovsky-falesny-slib