Textil v priestore

Výstava v Nových Zámkoch

Textil v priestore – pozvánka Nové Zámky 01
Textil v priestore – pozvánka Nové Zámky 02