Sustainable Fashion in Hungary, Slovakia, Czech Republic and Poland

Rozmanitosť nápadov, ktoré stredná Európa ponúka v rámci udržateľnej módy.

Virtuálna konferencia

Vstup voľný & online

fashionforwardvisegrad.com


Vzhľadom na to, že téma trvalo udržateľnej módy je čoraz viac vyhľadávaná, Fashion Forward sa snaží predviesť rozmanitosť nápadov, ktoré stredná Európa ponúka. Táto 3-dňová konferencia, ktorá predstavuje najpriekopníckejšie skupiny na podporu občianskej spoločnosti a univerzity, bude dôkazom talentu regiónu, ktorý má čo ponúknuť, ale ktorý je často prehliadaný. Pripojte sa k nám 24. - 26. septembra na tejto online konferencii, ktorá oslavuje budúcnosť módy!


Fashion Forward je neziskový think tank so sídlom v New Yorku, ktorý bol zriadený s cieľom vzdorovať konvenčnému diskurzu okolo módneho systému. Prostredníctvom multidisciplinárnej optiky Fashion Forward odkrýva zmeny a zlomy v móde, destiluje rozmanité a neočakávané údaje do inteligentných poznatkov a zaraďuje ich do médií, ako sú výstavy, správy, verejné vystúpenia, kultúrni sprievodcovia a poradenské služby.


Praktické informácie:

V piatok 24. septembra pripojte sa na Zoom o 15:00 CET (Stredoeurópsky čas)

V sobotu 25. septembra pripojte sa na Zoom o 15:00 CET (Stredoeurópsky čas)

V nedeľu 26. septembra pripojte sa na Zoom o 15:00 CET (Stredoeurópsky čas)


Partneri: Akadémia výtvarných umení vo Varšave, Metropolitná univerzita v Budapešti, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fashion Revolution.