Stanislaw Welbel: Kurátorská práca a súčasné poľské umenie

Katedra teórie a dejín umenia srdečne pozýva na prednášku  a diskusiu v rámci predmetu Kurátorské štúdiá II., vo štvrtok 22. 09 2022 o 12: 30 v miestnosti 220 (2 poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18

 

Kde:

v miestnosti 220 (2 poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18

 

Kdy:

vo štvrtok 22. 09 2022 o 12: 30

 


 

Stanisław Welbel (nar. 1982, Varšaba) je kurátor a historik umenia. V súčasnosti pracuje v Rakúskom kultúrnom fórum vo Varšave ako kurátor. V rokoch 2009-2019 pôsobil v Zachęta - Národnej galérií umenia vo Varšave. 

V súčasnosti dokončuje dizertačnú prácu na Inštitúte umenia poľskej akedémie vied. Zúčastnil sa kurátorských a umeleckých rezidencií vo Francúzsku, Írsku, Izraeli, Rumunsku a pripravil mnohé  kurátorské projekty v Poľsku aj v zahraničí. Spolupracuje s CPR | Kurátorský program pre výskum a pravidelne prispieva do časopisov o súčasnom výtvarnom umení a dizajne. 

Od roku 2018 členom poľskej sekcie Medzinárodnej asociácie umeleckých kritikov AICA.

 


 

Prednáška je realizovaná v rámci projektu grantovej agentúry KEGA : 001VŠVU-4/2022 "Súčasné myslenie o výstavách a kurátorstve"