Spolu/Together – posledná šanca vidieť výstavu

Výstava reflektuje dlhodobú spoluprácu Ateliéru industrial dizajn s firemným prostredím a zároveň je to spoločná výstava študentských projektov spolu s projektami ich pedagóga Ferdinanda Chrenka.

V Galérií Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Viac o výstave