Simona Gottierová a Rastislav Podhorský našepkávajú Sphére

Tretia výstava celoročného projektu Completing the Sphere/Dopĺňanie Sphéry.

Nová synagóga Žilina


Kurátori: Juraj Gábor a Mappa editions (Jakub Juhás a Zoltán Czakó)

Hosť: Tomáš Janypka, Sabina Bočková


Výstava nás prostredníctvom výberu  a súznenia diel dvoch mladých vizuálnych umelcov Simony Gottierovej (1991, Banská Bystrica) a Rastislava Podhorského (1990, Bratislava) nasmeruje k vnímaniu vlastného tela v priestore Novej synagógy. Absolventi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na kresbách, maľbách, objektoch, videách, v textoch -  v komplexných intermediálnych inštaláciách tematizujú  dotyk žitého sveta - teda toho neumeleckého s tým umeleckým. Prostredníctvom abstraktných i konkrétnych stôp tela a zobrazovanej figúry poukazujú na rozsah a kvalitu nášho vnímania a cítenia.  


Oficiálna stránka výstavy

FB event